Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Kayıt işlemleri için Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dire Başkanlığı`nın websitesinin (https://oidb.karatekin.edu.tr/default.aspx) takip edilmesi gerekmektedir.

Sıra
 No

Adı
Soyadı

Kayıtlı Olduğu
Üniversite/Bölüm

Transkript Notu

Yatay Geçiş Yapmak
İstediği Bölüm

Sonuç

1

KÜBRA GÖNEL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz MYO/ Adalet

GABNO: 3.63
YÖK 100`lük: 91,36

Adalet Bölümü

1.ASİL

İlgili Yönetmeliğin 11.maddesi
kapsamında Yatay Geçiş Hakkı
kazanmasına, program müfredatının
gerekliliklerine tabi olarak 1.Sınıfa intibakının kabulüne,

2

HAFSA SÜMEYYE
ÇİLİNGİR

Kastamonu Üniversitesi İhsangazi MYO/ Adalet

GABNO: 3.35
YÖK 100`lük: 84,83

Adalet Bölümü

2. ASİL

İlgili Yönetmeliğin 11.maddesi
kapsamında Yatay Geçiş Hakkı
kazanmasına, program müfredatının
gerekliliklerine tabi olarak 1.Sınıfa intibakının kabulüne,

3

TUĞÇE NUR
TOP

Çankırı Karatekin Üniversitesi Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

GABNO: 3.0
YÖK 100`lük: 76,66

Adalet Bölümü

Eşdeğer diploma programından başvuru yapmadığı için uygun görülmemiştir.