Misyon & Vizyon

Misyon

  • Yüksekokulumuzun varlık gerekçesi mevcut çeşitli programları ile dört yarı yıllık mesleki yükseköğretim faaliyetleri yürüterek, hukuk-adalet hizmetleri alanında ara eleman gücünü oluşturan “katip”, “hukuk sekreteri” ve “infaz koruma memuru” statülerinde çalışacak mesleki elemanları, mesleğin gerekli kıldığı niteliklere sahip olacak biçimde yetiştirip sektöre arz etmektir.
  • Yüksekokulumuzda bu çalışmalar yürütülürken ülkemizin öznel koşulları ve gereksinimleri dikkate alınarak, meslek alanındaki en yeni bilgilerin, en yetkin öğretim elamanları tarafından, en son teknik olanaklardan yararlanılarak öğrencilerimize aktarılması, temel dış paydaş konumundaki Adalet Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların (bakanlıklar, noterlikler, sigorta şirketleri ve avukatlık- hukuk büroları gibi ) aradığı standartları taşıyan, mesleğin gerektirdiği niteliklere, bilgi ve becerilere sahip mezunlar verilmesi, mezunlarımıza sektörde azami istihdam olanaklarının sağlanması için tüm paydaşlar ile sürekli etkileşim içinde bulunması ve mevcut işbirliği imkanlarının geliştirilmesi gibi görevlerin ifası hedeflenmelidir.

Vizyon

  •  Türkiye’de kurulan Adalet Meslek Yüksekokulları arasında saygın bir konumda bulunmaya aday olan Yüksekokulumuzda açılmış bulunan çeşitli programlar ile kaliteli bir mesleki yükseköğretim sunmaya devam edilip, bu durumun sürdürülüp geliştirilmesi suretiyle Türkiye’nin en iyi Adalet Meslek Yüksekokulu haline gelmesi ulaşılmak istenilen idealimizdir. Bu vizyonumuzun gerçeklik kazanması için yüksekokulumuz bünyesinde çeşitli stratejiler geliştirilmekte ve politikalar izlenmektedir.