Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Kayıt işlemleri için Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dire Başkanlığı`nın websitesinin (https://oidb.karatekin.edu.tr/default.aspx) takip edilmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

Kayıtlı Olduğu Üniversite/Bölüm

ÖSYM Yerleşme
Puanı/Yılı/Türü

Yatay Geçiş Yapmak
İstediği Bölüm

Yüksekokulumuzun Yerleşme Puanı/ Yılı / Türü

Sonuç

1

BÜŞRA AĞAR

Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu /
Patoloji Laboratuvar

290,63/2020/
TYT

Adalet Bölümü

233,27/ 2020/
TYT

1.ASİL

İlgili Yönetmeliğin Ek-1 maddesi
kapsamında Yatay Geçiş Hakkı
kazanmasına, program müfredatının
gerekliliklerine tabi olarak 1.Sınıfa intibakının kabulüne,

2

HİLAL YÜCE

Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat
 Ilgaz Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü

247,07/2020/
TYT

Adalet Bölümü

233,27/ 2020/

TYT

2.ASİL

İlgili Yönetmeliğin Ek-1 maddesi
kapsamında Yatay Geçiş Hakkı
kazanmasına, program müfredatının
gerekliliklerine tabi olarak 1.Sınıfa intibakının kabulüne,

3

ESRA PEKTAŞ

Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu /
Sosyal Hizmetler Bölümü

237,19/2020/ TYT

Adalet Bölümü

233,27/ 2020/
TYT

3.ASİL

İlgili Yönetmeliğin Ek-1 maddesi
kapsamında Yatay Geçiş Hakkı
kazanmasına, program müfredatının
gerekliliklerine tabi olarak 1.Sınıfa intibakının kabulüne,